تاریخ درج: شنبه 19 اردیبهشت 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر , مهندس فناوری اطلاعات , ریاضی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 29 اردیبهشت 1394
استخدام شرکت همکاران سيستم

شرکت همکاران سيستم در راستای تکميل تيم كارشناسی و تخصصی خود در حوزه هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence - BI) از دانش آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ها و گرايش‌های تحصيلي مهندسی نرم افزار، علوم کامپيوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، رياضی با گرايش کاربرد در کامپيوتر دعوت به همکاری می نمايد.

کارشناس هوشمندي کسب و کار، مسئوليت طراحي و ساخت انباره داده سازماني (Enterprise Data Warehouse)، و همچنين طراحی، توسعه، استقرار و نگهداشت راهکارهاي هوشمندی کسب و کار در سازمان را بر عهده دارد.
به عنوان کارشناس هوشمندی کسب و کار. لازم است بر مفاهيم و روش هاي مؤثر طراحي، ساخت، استقرار، مستندسازي و نگهداشت پايگاه داده هاي رابطه اي (Relational) و چندبعدی (Multi-Dimensional)، فرآيند ETL و دشبوردها و کارت هاي امتيازي مبتنی بر شاخصه هاي کليدی عملکرد (KPI)، مسلط باشيد تا ضمن تعامل با تحليلگران و شناخت نيازمندي هاي اطلاعاتي سازمان، معماري مناسب براي انباره داده (Data Warehouse) را طراحی و پياده سازي نموده و راهکار بهينه هوشمندی کسب و کار را براي سازمان طراحی و مستقر نماييد.


توانايي و مهارت‌ها

  • تسلط بر SQL Server نسخه 2008 Enterprise يا بالاتر
  • تسلط بر مفاهيم پايه پايگاه داده رابطه اي (Relational) و چندبعدي (Multi-Dimensional)
  • تسلط کامل به مهارت‌هاي طراحي و پياده‌سازي پايگاه داده
  • تسلط کامل بر مفاهيم هوشمندي کسب و کار (Business Intelligence)
  • آشنایی با مفاهيم مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات مانند MIS, EIS, DSS, CSM
  • آشنایی با مفاهيم کنترل و ارزيابي عملکرد مانند BSC, EFQM
  • آشنایی با اصول و تکنيک هاي تجزيه و تحليل سيستم ها
  • تسلط بر مفاهيم و روش هاي طراحي و ساخت انباره داده (Data Warehouse)
  • تسلط بر مفاهيم، فرآيندها و ابزارهاي ETL
  • تسلط بر SSIS، SSAS، SSRS و T-SQ

از متقاضیان گرامی جهت همکاری دعوت به عممل می آید ، لطفا رزومه خود را به ایمیل درج شده ارسال نمایید


پست الکترونیکی: sgitjob92@systemgroup.net
وب سایت: www.systemgroup.net