تاریخ درج: شنبه 2 خرداد 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی : محدودیتی وجود ندارد
محل استخدام: آذربایجان شرقی , آذربایجان غربی , اردبیل , اصفهان , البرز , ایلام , بوشهر , تهران , خراسان رضوی , زنجان , سمنان , سیستان و بلوچستان , فارس , قزوین , کردستان , کرمان , کرمانشاه , کهگیلویه و بویراحمد , گلستان , گیلان , لرستان , مازندران , مرکزی , همدان
تاریخ انقضا: جمعه 8 خرداد 1394
استخدام سازمان آتش نشانی سال ۹۴ - کارت و زمان آزمون

متقاضیان گرامی که جهت ثبت نام در استخدامی سازمان آتش نشانی دراستان مربوطه اقدام نمودند میتوانند جهت دریافت کارت آزمون از طریق لینک های درج شده اقدام نمایند

 

استخدام در آتش نشانی های استان تهران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، به منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح شهرتهران از میان افراد واجد شرایط و از طریق آزمون‌های ورزشی، علمی، معاینات جسمانی، مصاحبه تخصصی و طی مراحل گزینش، به تعداد ۴۰۰ نفر داوطلب «مرد» با مقطع تحصیلی دیپلم و بالاتر را براساس شرایط ذیل استخدام می‌نماید.

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان زنجان

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۳۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

 

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان سمنان

کارت ورود به جلسه آزمون استخدام از مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ لغایت ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ از طریق وب سایت استانداری سمنان به داوطلبان ارائه میشود.
زمان برگزاری آزمون روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

 


استخدام در آتش نشانی های استان لرستان

کارت ورود به جلسه آزمون استخدام از روز جمعه مورخ ۲۵ /۹۴/۰۲از طریق سایت اینترنتی مربوطه به داوطلبان ارائه می شود.
زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۹۴/۰۳/۰۸ می باشد. ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

ثبت نام و دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان فارس

زمان و نحوه توزیع کارت داوطلبان بایستی با استفاده از کد رهگیری که پس از ثبت نام در سایت آزمون استخدامی دریافت
می نمایند ، از ساعت ۸ صـبح روز جمعه ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۴ به سایت فوق مراجعه و کارت ورود به جلسه و برگ راهنمـای آزمون)شـامل زمـان و مکـان برگـزاری آزمون) را دریافت نمایند. لازم به ذکر است  کارت ورود به جلسه به هیچ عنوان در  محل اسـتانداری یـا شـهرداری هـای اسـتان توزیع نمی گردد.

زمان آزمون در ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ  ۰۸ / ۰۳ / ۱۳۹۴ در مرکز استان (شهر  شیراز) برگزار می گردد.

ثبت نام و دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان سیستان و بلوچستان

زمان و مکان برگزاری آزمون عملی و مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد.

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان کرمان

کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ و  ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ از طریق وب سایت www.kerman.lms.ir به داوطلبان ارائه می شود .
زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۹ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان قزوین

کارت ورود به جلسه آزمون کتبی –تخصصی  به مدت ۳ روز از روز جمعه   ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ تاروز جمعه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
زمان برگزاری آزمون تخصصی (کتبی)  روز جمعه ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ می‌باشد.
ساعت و محل برگزاری آزمون  کتبی –تخصصی بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان مازندران

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۸:۳۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان کرمانشاه

کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهای ۹۴/۲/۱ لغایت ۹۴/۲/۳ جمعه تا یکشنبه از طریق سایت www.ostan-ksh.ir به داوطلبان ارائه می شود .
زمان برگزاری آزمون روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۳/۸ ساعت ۸ صبح است ومحل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان البرز

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان خراسان رضوی

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان اصفهان

کارت ورود به جلسه آزمون استخدام از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۵ خردادماه ۱۳۹۴ ازطریق سامانه ثبت نام به داوطلبان ارائه می شود.
زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۸ خردادماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان بوشهر

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

 

دریافت کارت آزمون

 


استخدام در آتش نشانی های استان کهگیلویه وبویر احمد

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱/۳/۹۴ است وساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهدشد.

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان گیلان

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۳/۸ میباشد ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان اردبیل

زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۱۳۹۴/۳/۸ ساعت ۹:۳۰ است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان آذربایجان غربی

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۳/۸ ساعت ۹ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی استان کردستان

کارت ورود به جلسه آزمون استخدام از مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ از طریق وب سایت آزمون به داوطلبان ارائه می‌شود.
زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان ایلام

زمان برگزاری آزمون تخصصی روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت۸:۳۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمونداوطلبان درج خواهد شد.

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان همدان

زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۹۴/۳/۸ ساعت ۸:۳۰ صبح است و محل برگزاری آزمون برروی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

 

دریافت کارت آزمون


استخدام در آتش نشانی های استان گلستان

زمان و ساعت برگزاری آزمون تخصصی (کتبی) روز جمعه تاریخ ۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد شد.

 

دریافت کارت آزمون

 


استخدام در آتش‌ نشانی‌ های استان آذربایجان‌ شرقی

کارت ورود به جلسه آزمون علمی تخصصی از تاریخ ۹۴/۲/۲۵ لغایت ۹۴/۲/۳۰ می‌باشد.
زمان برگزاری آزمون علمی تخصصی در تاریخ ۹۴/۳/۸ برابر دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون علمی تخصصی می‌باشد. ساعت ۹:۳۰ و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

دریافت کارت آزمون


  استخدام در آتش نشانی های استان مرکزی

زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۹:۳۰ است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

 

دریافت کارت آزمون