تاریخ درج: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری , مهندس صنایع
محل استخدام: هرمزگان
تاریخ انقضا: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393
استخدام شرکت صنایع کشتى‌سازى عظیم گسترش هرمز

شرکت صنایع کشتى سازى عظیم گسترش هرمز در استان هرمزگان در نظر دارد به منظور تامین بخشى از نیروى انسانى مورد نیاز خود از بین داوطلبین واجد الشرایط ترجیحا بومى و داراى مدرک تحصیلى کارشناس حسابدارى و کارشناس صنایع با حداقل دو سال سابقه کار مرتبط پس از انجام مصاحبه هاى تخصصى ، گزینش و معاینات پزشکى براساس مقررات به صورت قراردادى جذب نماید.


آدرس: 37 كيلومترى غرب بندرعباس منطقه ويژه اقتصادى كشتى سازى خليج فارس - شركت صنايع كشتى سازى عظيم گسترش هرمز
وب سایت: www.agh.co.ir