تاریخ درج: یک شنبه 21 تیر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع , مهندس مکانیک
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: دوشنبه 5 مرداد 1394
استخدام شرکت صنعتی آسادیس

شرکت صنعتی آسادیس در ردیف های شغلی زیر استخدام مینماید

 

ردیف شغل تحصیلات حداقل سابقه (سال)
۱ مدیر برنامه ریزی و کنترل  مهندسی صنایع / مکانیک ۷
۲ کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل مهندسی صنایع / مکانیک ۵
۳ مدیر مهندسی (دفتر فنی) مهندسی مکانیک ۷

 

کاربران لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند


پست الکترونیکی: fas@asadis.com
وب سایت: www.asadis.com