تاریخ درج: چهارشنبه 18 شهریور 1394
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: راننده
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: دوشنبه 30 شهریور 1394
استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی البرز

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز، تصمیم به جذب راننده بصورت قراردادی و بر اساس شرایط ذیل دارد، از متقاضیان دعوت می گردد رزومه خود را به همراه آدرس و شماره حداکثر تا تاریخ 30/6/1394 به آدرس پستی: کرج، میدان طالقانی، بلوار طالقانی، بلوار تعاون، شهرک اداری کد پستی 3149778841 ارسال نمایند.

یک نفر راننده گریدر

گواهینامه پایه یک و ویژه گریدر حرفه ای با سابقه 5 سال

حداکثر سن 39 سال مدرک تحصیلی دیپلم

افراد با سابقه مباشرت کارگاهی در اولویت می باشند

یک نفر راننده بولدزر

گواهینامه پایه یک و ویژه بولدزر حرفه ای با سابقه 5 سال

حداکثر سن 39 سال مدرک تحصیلی دیپلم

 

 

شایان ذکر است افرادی که دارای 2 و یا 3 گواهینامه مورد نیاز باشند در اولویت جذب قرار دارند.


آدرس: کرج، میدان طالقانی، بلوار طالقانی، بلوار تعاون، شهرک اداری کد پستی 3149778841