تاریخ درج: چهارشنبه 25 شهریور 1394
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: پنج شنبه 9 مهر 1394
استخدام در شرکت صدرا الکترو مهبد

شرکت صدرا الکترو مهبد واقع در شهرک صنعتی محمودآباد قم جهت راه اندازی کارخانه به نیرو با شرایط زیر نیازمند است.

۱- دیپلم یا فوق دیپلم برق آقا به عنوان تعمیرات برق با تخصص سیم پیچی موتورهای ۳فاز با حداقل ۱ سال سابقه

۲-دیپلم یا فوق دیپلم الکترونیک آقا به عنوان تعمیرکار موتورهای الکترونیکی و آشنایی باتجهیزات مکانیکی و با حداقل ۱ سال سابقه

شرایط :حداکثر ۳۰ ال سن ،عدم سوء پیشینه کیفری ،عدماعتیاد به مواد مخدر ،تابعیت جمهوری اسلامی


متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02533354044