تاریخ درج: چهارشنبه 25 شهریور 1394
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: اصفهان
تاریخ انقضا: پنج شنبه 9 مهر 1394
استخدام در کلینیک چشم پزشکی آبان

کلینیک چشم پزشکی آبان  جهت تکمیل کادر خود نیازمند به مشاغل زیر می باشد

  • پرستار (ترجیحاً خانم)
  • کارشناس اتاق عمل (ترجیحاً خانم)

تلفن: 36305035
آدرس: خیابان سجاد – قائم مقام فراهانی – انتشارات آبان