تاریخ درج: سه شنبه 31 شهریور 1394
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار , منشی
محل استخدام: شیراز
تاریخ انقضا: چهارشنبه 15 مهر 1394
استخدام  در شرکت مهندسین مشاور رهاب اندیشان زاگرس

به یک منشی خانم آشنا به حسابداری جهت کار در شرکت مهندسین مشاور رهاب اندیشان زاگرس نیازمندیم


تلفن: 09366920335 – 38407457
آدرس: شهرک بهارستان – میدان قهرمانان