تاریخ درج: چهارشنبه 1 مهر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: پنج شنبه 16 مهر 1394
استخدامی پرستار در بیمارستان خیریه ولیعصر(ع)

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع) از پرستار دیالیز با سابقه دعوت به همکاری می نماید


تلفن: 55335085