تاریخ درج: سه شنبه 16 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 30 اردیبهشت 1393
استخدام شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس ( سهامی خاص ) به برنامه نویس حرفه ای MVC  وEF و #C و Java Script Jquery در تهران نیازمندیم.

متقاضیان جهت  ارسال رزومه به آدرس ایمیل زیر مراجعه نمایند.


پست الکترونیکی: job@refah-td.com
وب سایت: www.refah-td.com