تاریخ درج: پنج شنبه 9 مهر 1394
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: دامپزشک
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: چهارشنبه 15 مهر 1394
استخدام در شرکت سیمرغ واحد کرمان

شرکت سیمرغ واحد کرمان به منظور تکمیل کادر کارکنان مزرعه شماره 2 واقع در منطقه گلزار (بردسیر) در نظر دارد یک نفر دامپزشک (مرد) با حداکثر سن 28 سال به صورت قراردادی استخدام نماید. متقاضیان می توانند برای دریافت و تکمیل فرم مربوطه به همراه تصویر مدارک خود شامل (مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت، کارت ملی و شناسنامه) از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز به امور اداری شرکت مراجعه و ثبت نام فرمایند.


آدرس: خیابان امام خمینی – نبش کوچه 27