تاریخ درج: شنبه 11 مهر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: یک شنبه 26 مهر 1394
استخدام کارشناس حسابداری در تولیدی صنعتی آگرین

تولیدی صنعتی آگرین به تعدادی کارشناس و کارشناس ارشد حسابداری با سابقه کار مفید در البرز نیازمند است .


تلفن: 34802224