تاریخ درج: شنبه 11 مهر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس مکانیک , مهندس برق
محل استخدام: خوزستان
تاریخ انقضا: یک شنبه 26 مهر 1394
استخدام شرکت صنایع غذایی تک نان جنوب

شرکت صنایع غذایی تک نان جنوب به نیروی مهندس مکانیک و برق نیازمند است

متقاضیان رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل نمایند

 


تلفن: 33739061-9
پست الکترونیکی: taknan-jonoob@yahoo.com