تاریخ درج: پنج شنبه 18 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پزشک عمومی
محل استخدام: مشهد
تاریخ انقضا: سه شنبه 6 خرداد 1393
استخدام در درمانگاه آل نبی

درمانگاه آل نبی در مشهد به پزشک عمومی نیازمند است.

ساعات مراجعه ۸ الی ۹/۳۰ صبح می باشد.


تلفن: 05118597008
آدرس: مشهد – خیابان امام رضا – خیابان دانش شرقی ۲۰۹