تاریخ درج: پنج شنبه 18 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بازاریاب
محل استخدام: مازندران
تاریخ انقضا: سه شنبه 6 خرداد 1393
استخدام شرکت پخش آشنا

شرکت پخش آشنا جهت تکمیل کادر فروش به تعدادی بازاریاب خانم و آقا در زمینه فروش مواد غذایی و بهداشتی در مازنداران نیازمند است .


تلفن: 01212226083 و 01212227698