تاریخ درج: یک شنبه 21 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار , حسابداری
محل استخدام: مشهد
تاریخ انقضا: یک شنبه 28 اردیبهشت 1393
استخدام شرکت حمل و نقل بین المللی آساتر ابر شرق

یک شرکت حمل و نقل بین المللی به یک نفر نیروی حسابداری با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری و 2 سال سابقه کار نیازمند است . خواهشمند است واجدین شرایط حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آدرس : مشهد، بلوار جانباز شمالی، حد فاصل جانباز 2 و 4 ساختمان هواپیمایی قطر ، طبقه 5 واحد 2 شرکت حمل و نقل بین المللی آساتر ابر شرق

مراجعه حضوری 10 الی 14


آدرس: مشهد، بلوار جانباز شمالی، حد فاصل جانباز 2 و 4 ساختمان هواپیمایی قطر ، طبقه 5 واحد 2 شرکت حمل و نقل بین المللی آساتر ابر شرق