تاریخ درج: سه شنبه 19 ابان 1394
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: علوم آزمايشگاهي
محل استخدام: خراسان جنوبی
تاریخ انقضا: چهارشنبه 20 ابان 1394
دعوت به همکاری اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در صدد بکارگیری یک نفر مرد با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی می باشد. متقاضیان واجد شرایط می توانند تا انتهای وقت اداری چهارشنبه مورخ ۹۴/۸/۲۰ با مدارک مرب.طه به این اداره واقع در انتهای مدرس ۸ مراجعه نمایند.


تلفن: 32213870 داخلي 104
آدرس: انتهای مدرس ۸