تاریخ درج: چهارشنبه 20 ابان 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: شیراز
تاریخ انقضا: پنج شنبه 5 آذر 1394
استخدام پرستار در مرکز توانبخشی و نگهداری مهر

مرکز توانبخشی و نگهداری مهر شیراز به پرستار با مدرک کاردانی یا کارشناسی نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 07136315309