تاریخ درج: دوشنبه 22 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار
محل استخدام: اصفهان
تاریخ انقضا: سه شنبه 30 اردیبهشت 1393
استخدام شرکت آب های معدنی دماوند

شرکت آب های معدنی دماوند واقع در اصفهان استخدام می نماید.

سمت

مدرک تحصیلی

سایر شرایط

حسابدار آقا

فوق دیپلم / لیسانس

کارت پایان خدمت

 

 

 

 

متقاضیان از ساعات 12 الی 16 جهت تماس برای مصاحبه با شماره زیر اقدام نمایند.

 


تلفن: 6540744