تاریخ درج: شنبه 30 ابان 1394
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: یک شنبه 15 آذر 1394
استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت طبیعت زنده (سینره)

شرکت طبیعت زنده (سینره) در تهران استخدام می کند :

کارشناس پشتیبانی نرم افزار : لیسانس کامپیوتر (کلیه گرایشها) – ۳ سال سابقه - فقط خانم


تلفن: 26411690