تاریخ درج: دوشنبه 22 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران
محل استخدام: چهارمحال بختیاری
تاریخ انقضا: سه شنبه 6 خرداد 1393
استخدام شرکت مهندسین مشاور

شرکت مهندسین مشاور افراد زیر را دعوت به همکاری می نماید

مهندس عمران با بیش از ده سال سابقه جهت نظارت در اطراف شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری

فاکس: 02188308504


پست الکترونیکی: INFO@BOF-CO.IR
وب سایت: www.bof-co.ir