تاریخ درج: یک شنبه 1 آذر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بهداشت
محل استخدام: شیراز
تاریخ انقضا: دوشنبه 16 آذر 1394
استخدام جهت همکاری با شرکت ارژن در شیراز

شرکت ارژن در شیراز به یک کارشناس بهداشت حرفه ای نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 07137742086