تاریخ درج: دوشنبه 2 آذر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بازاریاب
محل استخدام: همدان
تاریخ انقضا: سه شنبه 17 آذر 1394
استخدام صنایع الکترونیک الوند در همدان

صنایع الکترونیک الوند در همدان به تعدادی بازاریاب آقا و خانم نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 08138335634 - 09189127795