تاریخ درج: سه شنبه 23 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس مکانیک
محل استخدام: مازندران
تاریخ انقضا: سه شنبه 30 اردیبهشت 1393
استخدام مهندس مکانیک در شرکت تولیدی معتبر

یک شرکت تولیدی معتبر در مازنداران - قائمشهر به مهندس مکانیک آقا گرایش ساخت و  تولید با سابقه کاری ۵ تا ۱۰ سال نیازمند است 

جهت مراجعه حضوری و انجام مصاحبه با شمره زیر تماس حاصل نمایید.


تلفن: 09118238488