تاریخ درج: شنبه 7 آذر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق , مهندس مکانیک , مهندس تاسیسات , مهندس مخابرات , مهندس عمران , مهندس معماری , مهندس نقشه برداری , حسابداری , کارمند امور اداري , مديريت , مهندس کامپیوتر , مهندس فناوری اطلاعات , تربيت بدني
محل استخدام: کردستان
تاریخ انقضا: سه شنبه 17 آذر 1394
استخدام استانداری کردستان سال ۹۴ (استخدام شهرداری های استان)

استانداری کردستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای سنندج، دیواندره، قروه، کانیسور، دزج و بابارشانی از محل مجوز استخدامی شماره 111161 مورخ 1931/70/16 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی، مصاحبه )صرفا در مشاغل غیر عملیاتی آتشنشانی ( ، عملی )صرفا در مشاغل عملیاتی آتشنشانی ( و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای فوق الذکر را به شرح ذیل استخدام نماید.

 

دریافت متن کامل آگهی استخدامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری و استانداری ها


وب سایت: www.ostan-kd.ir