آگهي استخدام پيماني در شهرداريهاي تابعه استان زنجان ( شماره 2 )

استانداري زنجان براي تامين نيروي انساني مورد نياز در شهرداريهاي تابعه استان از محل مجوز استخدامي شماره 166181مورخ 1394/07/18سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مصوبه شماره 33361 تاريخ 1394/07/29 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بر اساس نامه شماره 34504 مورخ 1394/08/09سازمان شهرداري ‌ها و دهياري هاي كشور، تعداد  34 نفر از  افراد واجد شرايط ( بومي استان زنجان ) طبق جدول ذيل ، از طريق  برگزاري  آزمون  توانمندي ‌هاي  تخصصي ،  عملي   (آمادگي جسماني) و گزينش به صورت پيماني در مورخه 1394/10/11 به شرح زير استخدام مي‌نمايد.

جدول شماره يك– تعداد نيروي انساني مورد نياز مشاغل آتش نشان در شهرداريهاي تابعه استان

رديف

عنوان پست سازماني

رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد

جنسيت

شرايط احراز

1

آتش‌نشان، متصدي ارتباطات و آتش نشان راننده وسايط سبك، نجات غريق

كاردان آتش‌نشان

زنجان - سازمان وابسته

2


 

مرد

دارا بودن گواهي نامه فوق‌ديپلم در تمام گرايش‌هاي يكي از رشته‌هاي مديريت عمليات امداد و سوانح- مديريت عمليات امداد و نجات- مديريت امور امداد-ايمني و آتش‌نشاني-دمديريت عمليات حريق و حوادث- پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق- امداد و نجات- بهداشت حرفه‌اي- تربيت بدني- برق- تاسيسات- مكانيك- مخابرات- كامپيوتر .

*دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه دوقديم يا پايه سه جديد براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است.

2

آتش نشان ( راننده )

راننده  وسايط نقليه تندرو سنگين

زنجان - سازمان وابسته

15

مرد

دارا بودن گواهي‌نامه پايان تحصيلات كامل متوسطه فوق ديپلم در تمام گرايش‌هاي يكي از رشته‌هاي مديريت عمليات امداد و سوانح- مديريت عمليات امداد و نجات-  مديريت امور امداد، ايمني و آتش‌نشاني- مديريت عمليات حريق و حوادث-  پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق، امداد و نجات- بهداشت حرفه‌اي- تربيت بدني- برق- تاسيسات- مكانيك- مخابرات- كامپيوتر .

 

*دارا بودن گواهينامه رانندگي با وسايل نقليه موتوري با حداكثر مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از 6 تن براي داوطلبين  اين رشته شغلي الزامي است.

ابهر

3

خرم دره

3

قيدار

2

صائين قلعه

2

سجاس

1

سلطانيه

1

ماهنشان

2

سهرورد

1

كرسف

1

نوربهار

1

 

الف- شرايط عمومي :

 1. داشتن حداكثر بيست و پنج سال تمام سن در اولين روز ثبت نام در رشته شغلي كاردان آتش نشان و داشتن حداكثر 30 سال سن در اولين روز ثبت نام در رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو سنگين( براي تصدي پست آتش‌نشان راننده سنگين) .

 2. داشتن تابعيت ايران.

 3. دارا بودن كارت پايان خدمت يا كارت معافيت غير پزشكي قانوني براي مردان.

 4. عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني.

 5. نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

 6. نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني.

 7. داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل استخدام مي‌شود .

 8. دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي طبق شرايط احراز  جدول شماره  يك .

 9. اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

 10. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1 داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو سنگين ( براي تصدي پست آتش‌نشان راننده سنگين) مي‌بايست داراي گواهينامه رانندگي پايه يك و براي رشته شغلي كاردان آتش‌نشاني داراي گواهينامه رانندگي پايه دو قديم و پايه سه جديد در زمان ثبت‌نام باشند.

تبصره 2 شركت شهرداران و دهياران فعلي به شرط دارا بودن شرايط مربوط در آزمون استخدامي بلامانع است.

تبصره 3 كاركنان قراردادي واحدهاي آتش نشاني و سازمانهاي آتش نشاني شهرداري‌ها و كاركنان شركت هاي طرف قرارداد با شهرداري در واحدها و يا سازمان‌هاي آتش‌نشاني كه تا قبل از سال 1390 بطور تمام وقت با پرداخت حق‌بيمه اشتغال دارند، مي توانند با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه در آزمون شركت نمايند.

تبصره 4- داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو سنگين( براي تصدي پست آتش‌نشان راننده سنگين) مي‌توانند با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه در آزمون رشته مذكور شركت نمايند.

ب – شرايط اختصاصي:

 1. داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي مي‌باشند و همچنين معلولين ، مجاز به شركت در آزمون مشاغل عملياتي آتش‌نشاني نمي‌باشند.

 2. داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملياتي آتش‌نشاني مي‌بايست علاوه بر آزمون تخصصي در آزمون عملي نيز حائز شرايط لازم شوند.

 3. داوطلبان نمي توانند از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي اجرايي و بازنشسته يا بازخريد خدمت باشند.

 4. پذيرفته‌شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روزكاري پس از اعلام رسمي از سايت استانداري نسبت به ارائه مدارك لازم و تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري براي هفت سال مبني بر عدم هرگونه انتقال و ماموريت به ساير شهرداري ها و سازمان هاي وابسته و نيز دستگاه‌هاي اجرايي ديگر اقدام نمايند. عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وي از استخدام تلقي خواهد شد.

 5. موارد زير به شرط ارائه تاييديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

 • داوطلباني كه در جبهه‌هاي نبرد حق‌عليه باطل( از تاريخ  31/6/1359 لغايت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل.

 • اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان ( همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال.

 • داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروه‌هاي ضد انقلاب درآمده‌اند به ميزان مدت اسارت و حضور در جبهه.

 • داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و شركت هاي تحت پوشش آنها، شركت‌هاي بيمه دولتي، شهرداري‌ها، موسسات و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين موسسات و شركت‌هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي‌كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته‌اند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها. لازم به ذكر است سابقه خدمتي افراديكه در شركتهاي طرف قرارداد شهرداري ها قرار دارند، مشمول اين بند نمي‌باشد، به استثناء كاركناني كه بطور تمام وقت با پرداخت حق بيمه در شركت‌هاي طرف قرارداد با شهرداري كه تا قبل از ابتداي سال 1390 در واحدها و يا سازمان‌هاي آتش‌نشاني اشتغال داشته‌اند.

تبصره- طول مدت خدمت نظام وظيفه داوطلبان به حداكثر سن اضافه نخواهد شد.

 1. داوطلب بومي:  به داوطلبي گفته مي‌شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي‌هاي زير باشد .

 • شهر محل صدور شناسنامه داوطلب يا همسر وي با شهر مورد تقاضا براي استخدام يكسان باشد.

 • داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصيلي ( ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه ) را به صورت متوالي يا متناوب در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.

 • همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح ( اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهر محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهر محل مورد تقاضا براي استخدام يكسان باشد.

 • داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.

تبصره 1 – مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت‌نام مي‌باشد.

تبصره 2 – در صورتيكه شهرداري متقاضي استخدام، در شهرستان يا استاني  قرار داشته باشد كه شهر داوطلب در آن شهرستان و يا استان واقع باشد، داوطلب به ترتيب مشمول مزاياي داوطلبين بومي شهرستان و استان خواهد بود.


 

ج- ثبت نام و مدارك مورد نياز :

 1. داوطلبان مي توانند تنها در يك رشته شغلي و در شهرهاي مختلف يك استان به ترتيب اولويتي كه در هنگام ثبت‌نام اعلام مي نمايند حداكثر تا سه گزينه محل جغرافيايي مورد تقاضا را انتخاب و از طريق سايت استانداري به بصورت اينترنتي ثبت‌نام كنند.

 2. شروع ثبت‌نام از ساعت1:00 بامداد روز يكشنبه تاريخ 1394/9/22  لغايت روز سه شنبه مورخ 1394/10/01 به مدت 10روز ميباشد.

 3. داوطلبان استخدام مي‌بايست عكس پرسنلي 4*3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت jpg و حداكثر 200 كيلو بايت در رايانه اسكن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند.

 4. واريز وجه به مبلغ 450000 ريال از طريق درگاه الكترونيكي مشخص شده در سايت ثبت نام  به عنوان حق شركت در آزمون استخدامي داوطلبان استخدام ( ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز وجه مذكور معاف مي باشند ). پس از بررسي مجدد صحت اطلاعات درج شده و تائيد مراتب توسط سايت لازم است داوطلبان شماره رهگيري خود را براي پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد خود نگهداري نمايند.

 5. كارت ورود به جلسه آزمون استخدام از مورخ 1394/10/06 لغايت 1394/10/10 از طريق وب سايت استانداري زنجان به داوطلبان ارائه خواهد شد.

 6. زمان برگزاري آزمون تخصصي كتبي روزجمعه 1394/10/11 ساعت 09:00 صبح مي باشد و محل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

 7. مدارك مورد نياز جهت اسكن در سايت ثبت نام به شرح زير مي‌باشد:

 • تكميل فرم درخواست شغل.

 • تصوير آخرين مدرك تحصيلي.

 • تصوير صفحه اول شناسنامه( در صورت داشتن توضيحات كليه صفحات).

 • تصوير كارت ملي( پشت و روي كارت).

 • تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت غيرپزشكي.

 • مستندات ايثارگري و سوابق پرداخت بيمه در شهرداري‌ها، سازمانهاي وابسته و دهياري‌ها.

 • مستندات مربوط به قهرمانان ورزشي( قهرمان مسابقات المپيك، جهاني، آسيايي، دانشجويان جهان و قهرماني‌كشور).

 • تصوير گواهينامه رانندگي پايه يك براي داوطلبان رشته شغلي راننده وسائط نقليه سنگين در پست آتش‌نشان راننده سنگين.

 • تصوير گواهينامه رانندگي پايه دوقديم و پايه سه جديد.

د مواد آزمون تخصصي :

آزمون تخصصي در هر رشته شغلي به صورت چهارگزينه‌اي و به تعداد 120 سؤال شامل 90 سؤال به صورت كاربردي و تخصصي در شغل مربوط و 30 سؤال براي سنجش هوش، سرعت ، دقت و استعداد يادگيري با احتساب نمره منفي مي‌باشد.

ه اعلام نتايج :

اسامي داوطلبان پذيرفته شده براي شركت در آزمون عملي از طريق سايت رسمي استانداري بعد از برگزاري آزمون كتبي اعلام خواهد شد.

و تذكرات :

 1. پنج درصد(5%) سهميه استخدامي به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان كمتر از يكسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده(5%) به ترتيب امتياز كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه حد نصاب لازم در آزمون تخصصي و حد نصاب در آزمون عملي را كسب نموده باشند و مراحل مربوط را با موفقيت طي نموده باشند انجام خواهد شد.

 2. استانداري مي‌تواند حداكثر ده درصد (10%) نيازهاي استخدامي شهرداري‌ها را به قهرمانان ورزشي مشمولين ماده دو آيين‌نامه تسهيلات تشويقي رتبه اول تا سوم مصوب 1376 هيات وزيران (قهرمان مسابقات المپيك، جهاني، آسيايي، دانشجويان جهان و قهرماني كشور) كه به تاييد وزارت ورزش و جوانان مي‌رسد، در آتش‌نشاني به شرط داشتن شرايط عمومي ورود به خدمت و اخذ حد نصاب ازآزمون تخصصي و آزمون عملي اختصاص دهد.

 3. داوطلبان شاغل در واحدها يا سازمان‌هاي آتش‌نشاني شهرداري‌ها، در شهر، شهرستان و استان مورد تقاضا، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در واحدها يا سازمان‌هاي آتش‌نشاني شهرداري‌ها تا 120 روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون تخصصي و كتبي از اولويت استخدام برخوردارند.

 4. دهياران، شهرداران، فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت در شهرداري يا سازمان‌هاي وابسته، يا فرزندان كاركنان از كار افتاده كلي دائم حين خدمت در شهرداري يا سازمان‌هاي وابسته، افراد بومي شهر، شهرستان و استان شهر متقاضي استخدام از اولويت استخدام برخوردارند.

 5. نمره نهايي داوطلب بر اساس امتياز آزمون تخصصي با «ضريب 1» و امتياز آزمون عملي با «ضريب 2 » محاسبه مي‌شود .

 6. در صورت مساوي بودن امتياز كسب شده داوطلبان، اولويت معرفي به گزينش به ترتيب با شاغلين قراردادي و بومي شهرداري، شهرستان و استان مي‌باشد.

 7. داوطلبان مي‌توانند حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتايج، اعتراض خود را به استانداري براي بررسي و اعلام نظر ارائه نمايند. پس از مدت مذكور به اعتراض داوطلبان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 8. چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در اين صورت خسارات و هزينه تحميل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.

 9. به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين‌تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك در رشته‌هاي غيرمرتبط و معادل( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده‌اند و گواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند) ترتيب اثر داده نخواهد شد. افرادي كه مدرك تحصيلي يك مقطع بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده دارند ، مي‌توانند مشروط به ارائه تعهد نامه مبني بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي بالاتر در آزمون شركت نمايند .

 10. امتياز آزمون تخصصي كاركنان شاغل(در شركت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي) در واحدها يا سازمانهاي آتش نشاني شهرداري شهر متقاضي استخدام يا سربازان وظيفه كه دوران خدمت سربازي خود را به صورت كامل (بدون دريافت معافيت و كسر خدمت) و منع انضباطي به صورت امريه به عنوان سرباز آتش نشان در آتش نشاني گذرانده اند به ازاي هر سال سابقه خدمت 3درصد تا سقف 25 درصد و براي كاركنان شاغل (در شركت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي) در واحدها يا سازمان هاي آتش نشاني يكي از شهرداري هاي شهرستان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 5/2 درصد تا سقف 20 درصد و براي كاركنان شاغل (در شركت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي) در واحد ها يا سازمانهاي آتش نشاني يكي از شهرداريهاي استان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 2 درصد تا سقف 18 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد. اعمال امتياز مربوطه براي كاركنان داراي قرارداد مستقيم با شهرداري مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در واحدها يا سازمان هاي آتش نشاني شهرداري ها تا 120 روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون تخصصي و كتبي مي باشد.

 11. امتياز آزمون تخصصي داوطلبان بومي شهر متقاضي استخدام در 1/15 و داوطلبان بومي شهرستان شهر متقاضي استخدام در 1/1 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

 12. امتياز آزمون تخصصي دهياران در يكي از دهياري هاي استان شهر متقاضي استخدام به ازاي هرسال سابقه خدمت با تاييد بخشدار ذيربط 3 درصد تا سقف 20 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

 13. امتياز آزمون تخصصي شهرداران كه در يكي از شهرهاي استان شهر متقاضي استخدام شهردار بوده اند به ازاي هر سال سابقه خدمت با تاييد استانداري ذيربط 3 درصد تا سقف 25 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

 14. امتياز آزمون تخصصي فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت در شهرداري و يا از كار افتاده كلي دائم حين خدمت در شهرداري در 1/2 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

 15. در صورتي كه داوطلبان مشمول بيش از يك امتياز از مزاياي پيش بيني شده باشند ، صرفاً بالاترين امتياز براي آنها مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.

 16. حد نصاب قبولي در آزمون تخصصي كسب حداقل 60 درصد ميانگين امتياز سه نفر بالاترين نمره آزمون قبل از اعمال ضرايب ذكر شده مي باشد و حد نصاب در آزمون عملي كسب حداقل 400 امتياز از 900 امتياز آزمون عملي مي باشد.

 17. انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از موفقيت در كليه مراحل آزمون تخصصي، آزمون عملي و گزينش صورت خواهد گرفت.

 


 

آگهي استخدام پيماني در شهرداريهاي تابعه استان زنجان   ( شماره 1 )

استانداري زنجان براي تامين نيروي انساني مورد نياز در شهرداريهاي تابعه استان از محل مجوز استخدامي شماره 166181مورخ 1394/07/18سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مصوبه شماره 33361 تاريخ 1394/07/29 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بر اساس نامه شماره 34504 مورخ 1394/08/09سازمان شهرداري ‌ها و دهياري هاي كشور، تعداد 67 نفر از افراد واجد شرايط (بومي استان زنجان) طبق جدول ذيل، از طريق برگزاري آزمون توانمندي‌هاي تخصصي ، مصاحبه و گزينش به صورت پيماني در مورخه 1394/10/11 به شرح زير استخدام مي‌نمايد.

جدول شماره يك تعداد نيروي انساني مورد نياز در شهرداريهاي تابعه استان

رديف

عنوان پست سازماني

رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد

جنسيت

شرايط احراز

1

متصدي امور دفتري متصدي امور دفتري ،بايگاني و امور دبيرخانه شوراي اسلامي شهر متصدي امور دبيرخانه محرمانه

متصدي امور دفتري

ابهر - سازمان وابسته

1

زن

يا

مرد

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات كامل متوسطه- دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي حسابداري(كليه گرايش ها)- كامپيوتر(كليه گرايش ها)-  فناوري اطلاعات - فناوري اطلاعات و ارتباطات - مديريت (كليه گرايش ها) .

2

كارشناس حراست -  مسئول حراست

مامور حراست

قيدار

1

مرد

دارا بودن  دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت (كليه گرايش ها) به جز گرايش مديريت ورزش حقوق (كليه گرايش ها) .

سهرورد

1

3

كارشناس امور اداري كارشناس پيگيري مصوبات شورا

كارشناس امور اداري

زنجان و سازمان هاي وابسته

2

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت ( كليه گرايش ها ) به جزء گرايش مديريت ورزش -  مهندسي صنايع ( كليه گرايش ها )-  اقتصاد ( كليه گرايش ها) .

4

حسابدار كارشناس درآمد

حسابدار

زنجان و سازمان هاي وابسته

11

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري(كليه گرايش ها) .

خرم دره و سازمان وابسته

2

صائين قلعه

1

آببر

1

5

كارپرداز جمعدار و امين اموال

مسئول خدمات مالي

زنجان و سازمان هاي وابسته

5

مرد

دارا بودن گواهي نامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري(كليه گرايش ها) .

خرم دره - سازمان وابسته

1

صائين قلعه

1

6

كارشناس حقوقي و املاك  مسئول امور حقوقي  كارشناس املاك

كارشناس حقوقي

 

زنجان وسازمان هاي وابسته

2

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حقوق(گرايش حقوق عمومي، حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق ثبت اسناد و املاك) .

7

كارشناس روابط عمومي مسئول روابط عمومي

كارشناس روابط عمومي

زنجان و سازمان هاي وابسته

2

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته تحصيلي مديريت امور فرهنگي مطالعات فرهنگي و رسانه علوم ارتباطات اجتماعي علوم ارتباطات -  ارتباط تصويري مديريت رسانه .

خرم دره

1

8

مسئول امور عمراني كارشناس امور عمراني كارشناس نظارت بر تخلفات ساختماني

مهندسي راه و ساختمان

زنجان و سازمان هاي وابسته

8

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(گرايش مهندسي و مديريت ساخت، گرايش سازه، گرايش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، عمران) - مديريت پرو‍ژه و ساخت - طراحي محيط

خرم دره

1

صائين قلعه

1

سلطانيه

1

9

كارشناس شهرسازي مسئول شهرسازي كارشناس GIS

كارشناس شهرسازي

خرم دره

1

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي برنامه ريزي شهري و منطقه اي مديريت شهري برنامه ريزي منطقه اي طراحي شهري مهندسي شهرسازي جغرافيا و برنامه ريزي شهري .

هيدج

1

10

كارشناس فناوري اطلاعات

كارشناس تحليل گر سيستم

زنجان وسازمان هاي وابسته

2

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر ( كليه گرايش ها -  مهندسي فناوري اطلاعات -  مهندسي صنايع ( كليه گرايش ها ) .

خرم دره

1 

رديف

عنوان پست سازماني

رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد

جنسيت

شرايط احراز

11

كارشناس خدمات شهري مسئول خدمات شهري كارشناس مديريت پسماند

كارشناس محيط زيست

زنجان و سازمان هاي وابسته

4

زن

يا

مرد

دارابودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ( گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين ، مهندسي طراحي محيط زيست )- محيط زيست ( گرايش برنامه ريزي ) برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست- طراحي محيط زيست -  مهندسي عمران گرايش محيط زيست  - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست).

خرم دره

1

صائين قلعه

1

12

كارشناس فضاي سبز كارشناس طرح و توسعه فضاي سبز

كارشناس امور باغباني

زنجان و سازمان هاي وابسته

2

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي كشاورزي (كليه گرايش ها ) معماري منظر مهندسي فضاي سبز.

ابهر

1

خرم دره

1

13

مسئول دفتر

مسئول دفتر

زنجان و سازمان هاي وابسته

2

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت ( كليه گرايش ها ) حقوق (كليه گرايش ها) مهندسي صنايع (كليه گرايش ها) مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها) مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطا ت .

14

كارشناس سرمايه گذاري مسئول سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي

كارشناس مطالعات اقتصادي

زنجان - سازمان هاي وابسته

1

زن

يا

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي علوم اقتصادي اقتصاد بازرگاني اقتصاد نظري اقتصاد شهري و منطقه اي برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي مديريت مالي مهندسي مالي مديريت سرمايه گذاري .

15

كارشناس حمل و نقل و ترافيك مسئول حمل و نقل و ترافيك

كارشناس امور حمل و نقل

زنجان - سازمان هاي وابسته

2

زن

يا

مرد

دارا بودن ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل ) مهندسي ترافيك مهندسي حمل ونقل  مهندسي تكنولوژي حمل و نقل و ترافيك شهري .

ابهر - سازمان وابسته

1

خرم دره - سازمان وابسته

1

16

كارشناس برنامه و بودجه        مسئول برنامه و بودجه

كارشناس برنامه ريزي

زنجان و سازمان هاي وابسته

1

زن

يا

مرد

دارا بودن ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت ( كليه گرايش ها بجز مديريت امور فرهنگي و مديريت ورزش ) مهندسي صنايع( كليه گرايش ها ) مهندسي مالي حسابداري ( كليه گرايش ها ).

17

كارشناس معماری

کارشناس زیبا سازی

آرشیتکت

زنجان و سازمان هاي وابسته

1

زن

يا

مرد

دارا بودن ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی معماری معماری منظر-تکنولوژی معماری- مرمت ابنیه سنتی-       مطالعات معماری ایران- طراحی محیط.

 

الف- شرايط عمومي:

 1. داشتن حداكثر سي و پنج سال تمام در اولين روز ثبت نام.

 2. داشتن تابعيت ايران.

 3. دارا بودن كارت پايان خدمت يا كارت معافيت قانوني براي مردان.

 4. عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني.

 5. نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

 6. نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني.

 7. داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل استخدام مي‌شود .

 8. دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط براي رشته هاي شغلي طبق شرايط احراز جدول شماره يك .

 9. اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

 10. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره  – شركت شهرداران و دهياران فعلي به شرط دارا بودن شرايط مربوط در آزمون استخدامي بلامانع است.

ب – شرايط اختصاصي :

 1. داوطلبان نمي توانند از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي اجرايي و بازنشسته يا بازخريد خدمت باشند.

 2. پذيرفته‌شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روزكاري پس از اعلام رسمي استانداري نسبت به ارائه مدارك لازم و تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري براي هفت سال مبني بر عدم هرگونه انتقال و ماموريت به ساير شهرداري ها و سازمانهاي وابسته و نيز دستگاه‌هاي اجرايي ديگر اقدام نمايند. عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وي از استخدام تلقي خواهد شد .

 

 1. موارد زير به شرط ارائه تاييديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

 • داوطلباني كه در جبهه‌هاي نبرد حق‌عليه باطل( از تاريخ  31/6/1359 لغايت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل.

 • اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان ( همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال.

 • داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروه‌هاي ضد انقلاب درآمده‌اند به ميزان مدت اسارت و حضور در جبهه.

 • داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و شركت هاي تحت پوشش آنها، شركت‌هاي بيمه دولتي، شهرداري‌ها، موسسات و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين موسسات و شركت‌هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي‌كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته‌اند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها.لازم به ذكر است سابقه خدمتي افراديكه در شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري ها ، مشمول اين بند نمي‌باشد، به استثناء كاركناني كه بطور تمام وقت با پرداخت حق بيمه در شركت‌هاي طرف قرارداد با شهرداري كه تا قبل از ابتداي سال 1390 در شهرداري اشتغال داشته‌اند.

تبصره- طول مدت خدمت نظام وظيفه داوطلبان به حداكثر سن اضافه نخواهد شد.

4 – داوطلب بومي: به داوطلبي گفته مي‌شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي‌هاي زير باشد:

 • شهر محل صدور شناسنامه داوطلب يا همسر وي با شهر مورد تقاضا براي استخدام يكسان باشد.

 • داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصيلي ( ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه ) را به صورت متوالي يا متناوب در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.

 • همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح ( اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهر محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهر محل مورد تقاضا براي استخدام يكسان باشد.

 • داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.

تبصره 1– مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت‌نام مي‌باشد.

تبصره 2 – در صورتيكه شهرداري متقاضي استخدام، در شهرستان يا استاني  قرار داشته باشد كه شهر داوطلب در آن شهرستان و يا استان واقع باشد، داوطلب به ترتيب مشمول مزاياي داوطلبين بومي شهرستان و استان خواهد بود.

ج- ثبت نام و مدارك مورد نياز:

 1. داوطلبان مي توانند تنها در يك عنوان شغلي و در شهرهاي مختلف يك استان به ترتيب اولويتي كه در هنگام ثبت‌نام اعلام مي نمايند حداكثر تا سه گزينه محل جغرافيايي مورد تقاضا را انتخاب و از طريق سايت استانداري و بصورت اينترنتي ثبت‌نام كنند.

 2. شروع ثبت‌نام از ساعت1:00 بامداد روزيكشنبه تاريخ 1394/09/22 لغايت روز سه شنبه مورخ 1394/10/01 به مدت 10روز ميباشد.

 3. داوطلبان استخدام مي‌بايست عكس پرسنلي 4*3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت jpg و حداكثر 200 كيلو بايت در رايانه اسكن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند.

 4. واريز وجه به مبلغ 450000 ريال از طريق درگاه الكترونيكي مشخص شده در سايت ثبت نام  به عنوان حق شركت در آزمون استخدامي داوطلبان استخدام ( ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز وجه مذكور معاف مي باشند ). پس از بررسي مجدد صحت اطلاعات درج شده و تائيد مراتب توسط سايت لازم است داوطلبان شماره رهگيري خود را براي پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد خود نگهداري نمايند.

 5. كارت ورود به جلسه آزمون استخدام از مورخ 1394/10/06 لغايت 1394/10/10 از طريق وب سايت استانداري زنجان به داوطلبان ارائه خواهد شد.

 6. زمان برگزاري آزمون تخصصي كتبي روزجمعه 1394/10/11 ساعت 09:00 صبح مي باشد و محل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

 7. مدارك مورد نياز جهت اسكن در سايت ثبت نام به شرح زير مي‌باشد:

 • تكميل فرم درخواست شغل .

 • تصوير آخرين مدرك تحصيلي.

 • تصوير صفحه اول شناسنامه( در صورت داشتن توضيحات كليه صفحات).

 • تصوير كارت ملي( پشت و روي كارت).

 • تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت قانوني.

 • مستندات ايثارگري و سوابق پرداخت بيمه در شهرداري‌ها، سازمانهاي وابسته و دهياري‌ها.

 • مستندات استفاده از سهميه معلولين.

د – مواد آزمون تخصصي :

آزمون تخصصي در هر رشته شغلي به صورت چهارگزينه‌اي و به تعداد 120 سؤال شامل 90 سؤال به صورت كاربردي و تخصصي در شغل مربوط و 30 سؤال براي سنجش هوش، سرعت ، دقت و استعداد يادگيري با احتساب نمره منفي طراحي ( سقف امتياز آزمون تخصصي 100 مي باشد و به ازاي هر سه پاسخ غلط يك نمره منفي در نظر گرفته ميشود) .

ه – اعلام نتايج  :

اسامي داوطلبان پذيرفته شده براي شركت در مصاحبه در سايت رسمي استانداري بعد از برگزاري آزمون كتبي اعلام خواهد شد.

و – تذكرات

 1. پنج درصد(5%) سهميه استخدامي به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان كمتر از يكسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده(5%) به ترتيب امتياز كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه حد نصاب لازم در آزمون تخصصي و موفقيت در مصاحبه را كسب نموده باشند و مراحل مربوط را با موفقيت طي نموده باشند انجام خواهد شد.

 2. معلولين عادي به شرط كسب حد نصاب امتياز لازم و دارابودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 % سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.

 3. داوطلبان شاغل در شهرداري‌ها، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در شهرداري تا 120 روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون تخصصي و كتبي از اولويت استخدام برخوردارند.

 4. دهياران، شهرداران، فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت در شهرداري يا سازمان‌هاي وابسته، يا فرزندان كاركنان از كار افتاده كلي دائم حين خدمت در شهرداري يا سازمان‌هاي وابسته، افراد بومي شهر، شهرستان و استان شهر متقاضي استخدام از اولويت استخدام برخوردارند.

 5. حد نصاب قبولي در آزمون تخصصي كسب حداقل 60 درصد ميانگين امتياز سه نفر بالاترين امتياز آزمون در هر شغل ، قبل از اعمال ضرايب مربوط به امتياز اولويتها در نظر گرفته شده در آزمون تخصصي مي باشد.

 6. امتياز آزمون تخصصي كاركنان شاغل ( در شركت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي ) در شهرداري شهر متقاضي استخدام يا سربازان وظيفه كه دوران خدمت سربازي خود را به صورت كامل ( بدون دريافت معافيت وكسر خدمت ) و منع انضباطي به صورت امريه در شهرداري گذرانده اند به ازاي هر سال سابقه خدمت 3 در صد تا سقف 25درصد و براي كاركنان شاغل ( در شركت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي ) در يكي از شهرداري هاي شهرستان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 5/2 درصد تا سقف 20 در صد و براي كاركنان شاغل (در شركت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي ) در يكي از شهرداري هاي استان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 2درصد تا سقف 18 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز آزمون تخصصي قرار مي گيرد. اعمال امتياز مربوطه براي كاركنان داراي قرارداد مستقيم با شهرداري مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در شهرداري ها تا 120 روز قبل از تاريخ برگزاري تخصصي مي باشد.

 7. امتياز آزمون تخصصي داوطلبان بومي شهر متقاضي استخدام در 1/15 و داوطلبان بومي شهرستان شهر متقاضي استخدام در 1/1 ضرب شده و مبناي امتياز آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

 8. امتياز آزمون تخصصي دهياران در يكي از دهياري هاي استان شهر متقاضي استخدام به ازاي هرسال سابقه خدمت با تاييد بخشدار ذيربط 3 درصد تا سقف 20 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

 9. امتياز آزمون تخصصي شهرداران كه در يكي از شهرهاي استان شهر متقاضي استخدام شهردار بوده اند به ازاي هر سال سابقه خدمت با تاييد استانداري ذيربط 3 درصد تا سقف 25 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

 10. امتياز آزمون تخصصي فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت ناشي از كار در شهرداري و يا از كار افتاده كلي دائم حين خدمت در شهرداري در 1/2 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي گيرد.

 11. در صورتي كه داوطلبان مشمول بيش از يك امتياز از مزاياي پيش بيني (بند هاي 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10) شده باشند ، صرفاً بالاترين امتياز براي آنها مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.

 12. نمره نهايي هر داوطلب بر اساس امتياز آزمون تخصصي با «ضريب 2» و امتياز مصاحبه با «ضريب 1 » محاسبه  و داوطلبان بر اساس نمرات فضلي و در سقف تعداد مجوز در هر عنوان شغلي و هر شهرداري براي طي مراحل گزينش معرفي مي شوند.

 13. در صورت مساوي بودن امتياز كسب شده داوطلبان، اولويت معرفي به گزينش به ترتيب با شاغلين قراردادي و بومي شهرداري، شهرستان و استان مي‌باشد.

 14. داوطلبان مي‌توانند حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتايج، اعتراض خود را به استانداري براي بررسي و اعلام نظر ارائه نمايند. پس از مدت مذكور به اعتراض داوطلبان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 15. چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در اين صورت خسارات و هزينه تحميل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.

 16. به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين‌تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك در رشته‌هاي غيرمرتبط و معادل( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده‌اند و گواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند) ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 17. انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از موفقيت در كليه مراحل آزمون تخصصي، مصاحبه و گزينش صورت خواهد گرفت .

 

لینک ثبت نام در آزمون استخدامی


وب سایت: www.ostandari-zn.ir