تاریخ درج: سه شنبه 24 آذر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 9 دی 1394
استخدام پرستار در مرکز اعصاب و روان مژده

به یک پرستار در مرکز اعصاب و روان مژده در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09102107884