تاریخ درج: پنج شنبه 26 آذر 1394
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: کارگر
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 11 دی 1394
استخدام کارگر کابینت سازی جهت کار در کارگاهی در تهران

به کارگر کابینت سازی جهت کار در کارگاه کابینت سازی با جای خواب در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 0212653389809193259302