تاریخ درج: شنبه 28 آذر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس
محل استخدام: مشهد
تاریخ انقضا: یک شنبه 13 دی 1394
استخدام تعدادی برنامه نویس ویندوز در مشهد

تلفن: 09380904517
پست الکترونیکی: rezapr2@gmail.com