تاریخ درج: شنبه 28 آذر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: انبار دار , حسابدار , کارشناس فروش
محل استخدام: گرگان
تاریخ انقضا: یک شنبه 13 دی 1394
استخدام شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی پرنیان در گرگان

تلفن: 09120255191 - 01732332463 - 09113755191
پست الکترونیکی: curedmedical@gmail.com