تاریخ درج: پنج شنبه 3 دی 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: انبار دار , حسابدار , مدیر مالی , نگهبان , فروشنده , مهندس صنایع , کارشناس فروش
محل استخدام: کرمانشاه
تاریخ انقضا: جمعه 18 دی 1394
استخدام شعبه صباح پخش کرمانشاه از 5 استان

با توجه به افتتاح شعبه صباح پخش کرمانشاه از افراد واجد شرایط در استان های کرمانشاه ایلام و کردستان و لرستان و همدان جهت همکاری دعوت به عمل می آورد

 

۱-  رییس فروش مرد ۱ نفر حداقل ۵ سال سابقه مرتبط

۲- سرپرست فروش مرد ۴ نفر حداقل ۳ سال سابقه مرتبط

۳- سرپرست فروش مرد ۴ نفر استان های همدان ، لرستان ، ایلام ، کردستان و حداقل ۳ سال سابقه مرتبط

۴- سرپرست توزیع مرد ۱ نفر حداقل ۴ سال سابقه مرتبط

۵- فروشنده حضوری مرد / زن ۱۹ نفر استان کرمانشاه

۶- فروشنده حضوری مرد / زن ۵ نفر استان ایلام

۷- فروشنده حضوری مرد / زن ۶ نفر استان کردستان

۸- فروشنده حضوری مرد / زن ۸ نفر استان همدان

۹- فروشنده حضوری مرد / زن ۶ نفر استان لرستان

۱۰- تحویل دهنده ( موزع ) مرد ۲۷ نفر حداقل ۶ ماه سابقه مرتبط

۱۱- برنامه ریز فروش مرد / زن ۱ نفر لیسانس صنایع حداقل ۱ سال سابقه مرتبط

۱۲- انباردار مرد ۲ نفر حداقل ۲ سال سابقه مرتبط

۱۳- فروشنده تلفنی زن ۵ نفر حداقل ۶ ماه سابقه مرتبط

۱۴- نگهبان مرد ۲ نفر

۱۵- مدیر مالی مرد ۱ نفر حداقل ۵ سال سابقه مرتبط

۱۶- حسابدار مرد / زن ۱ نفر حداقل ۳ سال سابقه مرتبط

۱۷- صندوقدار مرد ۱ نفر حداقل ۶ ماه سابقه مرتبط

۱۸- کارگر انبار مرد ۴ نفر

 

متقاضیان محترم به آدرس زیر جهت استخدام مراجعه نمایند


آدرس: کرمانشاه ، شهرک صنعتی جاده سنندج ، انتهای بلوار دکتر حسابی ، میدان شهدا ، شعبه صباح