تاریخ درج: دوشنبه 7 دی 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بازاریاب
محل استخدام: گلستان
تاریخ انقضا: یک شنبه 25 بهمن 1394
استخدام گسترده بازاریاب در استان گلستان

شرکت الکترورضا، با هدف توسعه شبکه بازاریابی خود در استان گلستان و بطور ویژه در گنبد کاووس و حومه ،از میان افراد واجد شرایط و با انگیزه ،پس از مصاحبه حضوري و گذراندن دوره کارآموزي (در صورت تشخیص شرکت) ،اقدام به استخدام می نماید.

افراد متقاضی میبایست تا تاریخ 25 بهمن ماه سال 94 از سامانه استخدام الکترونیکی شرکت اقدام به تکمیل پرسش نامه نمایندپس از تکمیل فرم ،اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و زمان اختصاص داده شده به مصاحبه براي هر متقاضی از طریق وب سایت رسمی شرکت اعلام میگردد.

ردیف

اشتغال

افراد مورد نیاز

1

بازاریاب

20

2

بازاریاب حرفه ای

5

 

 

  • آخرین مهلت ارسال پرسش نامه تا تاریخ 25/11/94 میباشد و به افرادی که پس از این تاریخ اقدام به تکمیل پرسشنامه نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ظرفیت سایر موقعیت های شغلی موجود در سامانه استخدام تکمیل بوده و در صورت علاقه مندی افراد برای اشتغال در سایر واحدهای شرکت ،تقاضای آنان بصورت رزرو ثبت و در صورت نیاز به نیروی انسانی از اولویت برخوردار خواهند بود.
  • پس از اتمام زمان ثبت نام طی 7 روز کاری ،افراد دعوت شده به مصاحبه حضوری از طریق وب سایت رسمی شرکت فراخوانده می شوند،لذا متقاضیان اخبار استخدام را از سایت دنبال نمایند.

تذکر : ارسال پرسش نامه به سامانه استخدام شرکت و همچنین شرکت در مصاحبه حضوری به منزله استخدام نمی باشد و این شرکت در استخدام متقاضی مختار میباشد.

فرم استخدام شرکت


تلفن: 01733339091
آدرس: استان گلستان-گنبدکاووس-خ امام خمینی-روبروی اداره گاز-شرکت الکترورضا گنبد (سهامی خاص)
پست الکترونیکی: info@electroreza.com
وب سایت: www.electroreza.com