تاریخ درج: پنج شنبه 10 دی 1394
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: نگهبان
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 25 دی 1394
استخدام تعداد زیادی نگهبان آقا با شرایط عالی در تهران

به تعداد زیادی نگهبان آقا با شرایط عالی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02144045589 , 09199658050