تاریخ درج: سه شنبه 15 دی 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: متخصص اتاق عمل , پرستار , متخصص بيهوشي
محل استخدام: هرمزگان
تاریخ انقضا: پنج شنبه 17 دی 1394
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی مورد نیاز خود در رشته های شغلی پرستار ، کارشناس هوشبری و کارشناس اتاق عملجهت واحدهای ذیل اقدام به جذب نیرو به صورت خرید خدمات پرستاری (شرکتی)نماید لذا ذخیره های آزموناستخدامی پیمانی مورخ 8/3/94 دانشگاه در رشته شغلی فوق الذکر می توانند در صورت تمایل درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 17/10/94 به اداره کارگزینی دانشگاه واحد استخدام تحویل نمایند.

ردیف

رشته شغلی

محل جغرافیایی

تعداد مورد نیاز

1

پرستار

بیمارستان حاجی آباد

2 نفر

بیمارستان پارسیان

2 نفر

بیمارستان بستک

3 نفر

بیمارستان بندرخمیر

1 نفر

2

کارشناس هوشبری

بیمارستان حاجی آباد

1 نفر

3

کارشناس اتاق عمل

بیمارستان بندرخمیر

2 نفر

 

متن آگهی 

 


آدرس: اداره کارگزینی دانشگاه واحد