تاریخ درج: پنج شنبه 17 دی 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: یک شنبه 20 دی 1394
استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرزدر نظر دارد تعدادی   پرستار  جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بیمارستان کوثر از افراد واجدالشرایط  از طریق واگذاری خدمات سلامت(شرکتی) با حقوق ومزایای مناسب جذب نماید.
 
نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:
 
*متقاضیان ملزم هستند از تاریخ 94/10/1  لغایت تاریخ 94/10/20 نسبت به ثبت نام الکترونیکی به لینک ثبت نام مراجعه نمایند.
**نحوه جذب و مراحل آن  متعاقبا اعلام خواهد شد.

وب سایت: www.abzums.ac.ir