تاریخ درج: سه شنبه 30 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: علوم آزمايشگاهي
محل استخدام: خراسان رضوی
تاریخ انقضا: شنبه 10 خرداد 1393
استخدام جهاد دانشگاهی سال ۹۳

جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی آزمایشگاه های خود در مشهد و گناباد از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید.

      -  کارشناس علوم آزمایشگاه ، آقا و خانم ، گناباد و مشهد

      -  کاردانی علوم آزمایشگاهی آقا و خانم ، گنباد و مشهد

      -  پذیرش و نمونه گیر آزمایشگاهی ( حداقل دیپلم )، آقا ، مشهد

      -  فوق دیپلم مامایی(جهت نمونه گیری )، خانم  ،مشهد

 

متقاضیان واجد شرایط در صورت تمایل حداکثر تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی در ساعات اداری ۱۴ – ۸ به آدرس زیر مراجعه نمایند


تلفن: 0218832365
آدرس: مشهد – میدان آزدای-پردیس دانشگاه فردوسی-سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی-طبقه دوم کارگزینی