تاریخ درج: چهارشنبه 23 دی 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری , حسابدار
محل استخدام: بندرعباس
تاریخ انقضا: پنج شنبه 8 بهمن 1394
استخدام بخش حسابداری در شرکت ابر توسعه دریا در بندرعباس

شرکت ابر توسعه دریا در بندرعباس در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی خود در بخش حسابداری اقدام نمایم.

لذا واجدین شرایط میتوانند در ساعت اداری جهت تکمیل فرم استخدام به دفتر شرکت واقع در بلوار امام خمینی مجتمع تجاری اداری عرفان مراجعه نمایند.


تلفن: 33330763
آدرس: دفتر شرکت واقع در بلوار امام خمینی مجتمع تجاری اداری عرفان