تاریخ درج: چهارشنبه 30 دی 1394
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: کارمند امور اداري
محل استخدام: یزد
تاریخ انقضا: پنج شنبه 15 بهمن 1394
استخدام کارمند اداری در بیمه ما در یزد

بیمه ما جهت تکمیل کادر اداری خود یک کارمند دفتری خانم را پس از مصاحبه حضوری استخدام مینماید

ساعت تماس: 9 الی14

متقاضیان محترم با شماره زیر تماس حاصل نمایند

 


تلفن: 37264458