تاریخ درج: پنج شنبه 1 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حقوق
محل استخدام: تهران , شیراز
تاریخ انقضا: شنبه 3 خرداد 1393
استخدام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد سال ۹۳

دفتر کمیساریایی عالی سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران استخدام می نماید.

مسئول امور حقوقی – تهران( Assistant Lega Officer-Tehran(vn/14/17

کارشناس امور عملیاتی – شیراز( Field Associate-Shiraz (vn/14/18

لطفا جهت اطلاع وظایف و سایر مشخصات به سایت های www.un.org.ir و unhcr.org.ir/en/unhcr-job مراجعه نمایید.

لطفا در خواست خود را از طریق وب سایت های ذکر شده به بالا ارسال نماییدو یا رزمه کاری خود را به آدرس ایمیل بفرستید.

مهلت ارسال در خواست ها پایان روز اداری ۳ خرداد ۱۳۹۳ می باشد.


پست الکترونیکی: irntevac@unhcr.org
وب سایت: www.un.org.ir