تاریخ درج: شنبه 3 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس مکانیک
محل استخدام: کرج
تاریخ انقضا: یک شنبه 18 خرداد 1393
استخدام گروه صنعتی اطلس

گروه صنعتی اطلس در کرج به مهندس مکانیک یا کارشناس کنترل کیفیت آشنا به استانداردهای نفت و گاز نیازمند است.

جهت انجام مصاحبه یا ارائه رزومه کاری با شماره درج شده تماس حاصل نمایید


تلفن: 02645333337