تاریخ درج: دوشنبه 12 بهمن 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 27 بهمن 1394
استخدام در کارخانه قطعات خودرو جهادین پرند در تهران

به کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید و کنترل کیفیت در قلعه حسن خان نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: info@jparand.com
وب سایت: www.jparand.com