تاریخ درج: سه شنبه 13 بهمن 1394
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: شیراز
تاریخ انقضا: چهارشنبه 28 بهمن 1394
استخدام منشی خانم جهت پیک موتوری راحت سان در شیراز

به یک منشی خانم ، جهت شیفت صبح ، آشنا به کامپیوتر جهت کار در پیک موتوری راحت سان در شیراز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 07132324011