تاریخ درج: شنبه 17 بهمن 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: کارمند امور اداري
محل استخدام: هرمزگان
تاریخ انقضا: یک شنبه 2 اسفند 1394
استخدام تعدادی نیروی اداری در هرمزگان

به تعدادی نیروی اداری در هرمزگان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09175807177