تاریخ درج: دوشنبه 5 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس مکانیک , مهندس صنایع , مهندس برق , مهندس الکترونیک
محل استخدام: سمنان
تاریخ انقضا: یک شنبه 25 خرداد 1393
استخدام در یک واحد خودروسازی معتبر

به تعدادی مهندس و تکنسین با گرایش های ذیل جهت همکاری در یک واحد خودروسازی معتبر واقع در سمنان نیازمندیم .

 

رشته تحصیلی

گرایش

تعداد

تخصص

سابقه کار

واحد محل کار

مهندس مکانیک

جامدات ساخت و تولید

دو

آشنا به تجهیزات و پروسه های تولید

۵ سال مرتبط با خودروسازی

مهندسی

مهندس مکانیک

سیالات

یک

آشنایی کامل تاسیسات صنعتی

۵ سال سابقه مرتبط

خدمات فنی و پشتیبانی

مهندس صنایع

صنایع

دو

آشنا به پروسه های مونتاژ زمان سنجی و چیدمان خطور جریان مواد

۵ سال مرتبط با خودروسازی

مهندسی

مهندسی صنایع

صنایع

یک

آشنایی کامل با برنامه ریزی PM

5 سال سابقه مرتبط

خدمات فنی و پشتیبانی

مهندس الکترونیک / مکاترونیک

الکترونیک / مکاترونیک

دو

آشنا به تعمیرات و برنامه نویسی PLC

5 سال سابقه مرتبط

خدمات فنی و پشتیبانی

مهندس برق

قدرت

یک

آشنا به تعمیرات الکتوموتور ـ ژنراتور و تجهیزات برقی

۵ سال سابقه مرتبط

خدمات فنی و پشتیبانی

تکنسین برق

الکترونیک

دو

آشنا به تعمیرات و برنامه نویسی PLC

5 سال

مهندسی و خدمات فنی و پشتیبانی

تکنسین مکانیک

هیدرولیک ـ پنوماتیک

دو

آشنا به تعمیرات سیستمها و مدارات هیدرولیکی و پنوماتیکی

۵ سال

مهندسی خدمات فنی و پشتیبانی

تکنسین مکانیک ـ برق

ـــــ

دو

آشنا به تجهیزات تست و سیستمهای کنترل کیفی

۵ سال مرتبط با خودروسازی

کنترل کیفیت

 

متقاضیان واحد شرایط می توانند شرح سوابق شغلی و تحصیلی خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند


پست الکترونیکی: jobvacancysem@gmail.com