تاریخ درج: یک شنبه 18 بهمن 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس
محل استخدام: تبریز
تاریخ انقضا: دوشنبه 3 اسفند 1394
استخدام چندین برنامه نویس در شرکت مانیر

بدینوسیله شرکت مانیر از متخصصینی که در حوزه های زیر صاحب تجربه میباشند دعوت بعمل می آورد که نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی اقدام فرمایند

  1. برنامه نویسی ANDROID
  2. برنامه نویسی IOS
  3. برنامه نویسی Windows Mobile
  4. برنامه نویسی وب (NET.)
  5. برنامه نویسی وب (PHP)
  6. برنامه نویسی WebService و استفاده از آن

عالقه مندان به همکاری می توانند از طریق لینک پایین اقدام به تکمیل فرم استخدام نمایند 

فرم استخدام


تلفن: 09144107048
آدرس: خیابان امام خمینی- مجتمع تجاری ابریشم - طبقه دوم
وب سایت: www.manirco.com