تاریخ درج: دوشنبه 19 بهمن 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: راننده
محل استخدام: خراسان جنوبی
تاریخ انقضا: سه شنبه 4 اسفند 1394
استخدام راننده در کارخانه شیر ستره در خراسان جنوبی

کارخانه شیر ستره در خراسان جنوبی در نظر دارد برای کادر فروش خود دو نفر راننده با ماشین وانت استخدام نماید

متقاضیان با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 09155632281