تاریخ درج: دوشنبه 19 بهمن 1394
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 4 اسفند 1394
استخدام تعدادی منشی خانم جهت امور پشتیبانی شرکت در تهران

به تعدادی منشی خانم (حداکثرسن۲۶ )جهت امورپشتیبانی شرکت واقع در تهران نیازمندیم

متقاضیان محترم از ساعت 9 الی 18 با شماره زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 88390726