تاریخ درج: شنبه 24 بهمن 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: یک شنبه 9 اسفند 1394
استخدام نیروی پرستار در بیمارستان کسری تهران

بیمارستان کسری به منظور تکمیل کادر نیروی پرستاری خود از پرستاران محترم  که دارای مدرک پایان طرح می باشند دعوت به همکاری می نماید.
از متقاضیان تقاضا می شود جهت تکمیل فرم مربوطه در ساعات اداری به دفتر پرستاری بیمارستان مراجعه نمایند.

  •  دارا بودن مدرک پایان طرح الزامی می باشد.

تلفن: 82111300