تاریخ درج: چهارشنبه 7 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: دندانپزشک
محل استخدام: کرج
تاریخ انقضا: پنج شنبه 22 خرداد 1393
استخدام کلینیک تخصصی مهرگان

کلینیک تخصصی مهرگان در کرج به تعدادی دندانپزشک مجرب و دستیار دندانپزشک مجرب نیازمند است.


تلفن: 02632775800 , 02632735800