تاریخ درج: دوشنبه 26 بهمن 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: سه شنبه 11 اسفند 1394
استخدام یک شیمیست در کارخانه معتبر داروسازی در استان البرز

کارخانه معتبر داروسازی در استان البرز به یک نفر شیمیست با شرایط زیر نیازمندیم:

  • ترجیحا با سابقه کار در کارخانجات داروسازی در بخشهای آزمایشگاه و تحقیقات -تضمین کیفیت -کالیبراسیون و سایر قسمتها

عالقه مندان به همکاری لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند 


پست الکترونیکی: pharmacy.jobs@outlook.com